•  
  •  
Tuanny Lalic (Praktikantin) | Silvia Frei (Geschäfts- und Spielgruppenleitung) | Rebecca Rothen (Praktikantin)